Projektas Stipri Šeima

Projektas Stipri Šeima. Aprašymas

Projektas Stipri šeima skirtas Šeimoms, auginančioms 3 ir daugiau vaikų bei vienišiems tėvams, auginantiems vaikus.

Lietuvoje kiekvienais metais išsiskiria beveik 40 proc. visų susituokusiųjų. Skyrybos neigiamai paveikia tiek suaugusiuosius, nusprendusius nutraukti santuoką, tiek vaikus. Tačiau pačios skyrybos nėra tikroji problema (skyrybos yra neigiama (nepageidaujama) nepakankamo porų gebėjimo kurti lygiaverčius santykius pasekmė).

Jei sutuoktiniai santykių pradžioje buvo kartu, o po kurio laiko „atsitraukė“ vienas nuo kito (žiūr 2.1 ir 2.2 pav.), tai turi būti „jėgos“, kurios abu sutuoktinius atstūmė vieną nuo kito.

Šis projektas yra skirtas spręsti ne pasekmę, bet pačią problemą – nepakankamus sutuoktinių gebėjimus kurti lygiaverčius santykius, spręsti tarpusavio konfliktus taikiai ir spręsti santykių krizes ir „būti kartu“.

Projektas Stipri Šeima

Peržiūrėkite video „Pasirengimas sėkmingai santuokai„, kad geriau suprastumėte problemos esmę.

Projektas Stipri Šeima. Pagrindinės problemos.

Pagrindinės problemos, su kuriomis susiduria socialinę ir psichologinę krizę išgyvenančios poros:

 1. Nepakankami gebėjimai spręsti konfliktų, tarpusavio ginčai, kivirčai, smurtas.
 2. Nepakankami gebėjimai valdyti šeimos finansus.
 3. Tėvų nepakankami gebėjimai auklėti vaikus be fizinio ir psichologinio smurto.
 4. Santykių krizę patiriančios šeimos neturi pakankamai gebėjimų susidoroti su tarpusavio bendravimo problemomis.
 5. Daugiavaikės šeimos neturi pakankamai lėšų aukščiau paminėtoms problemoms spręsti.

Projektas Stipri Šeima ir pagalbos šeimai modelis.

VšĮ Pažangūs sprendimai, siekdama spręsti šeimos, išgyvenančios krizę, problemas ir vykdyti krizių prevenciją inicijuoja projektą „Stipri šeima“. Šiuo projektu pirmiausiai siekiama stiprinti šeimą suteikiant moterims žinių kaip atpažinti smurtautoją, kaip įveikti iškylančius sunkumus, kaip atrasti drąsos pakeisti padėtį bei kaip susitaikyti su tuo, kas nutiko. Kitas svarbus projekto akcentas – suformuoti pozityvaus vaikų drausminimo, sutuoktinių sutarimo dėl finansų valdymo šeimoje. Sužadėtiniams organizuojamos darbinės sesijos, kurių metu poros nusistatys bendrą šeimos tikslą, vertybes ir taisykles, kuriomis vadovausis gyvenami kartu bei kaip sutarti dėl pinigų ir turto valdymo. Krizę išgyvenančios šeimos  gaus profesionalaus psichologo konsultacijas.

Pareiškėjo sukurtas pagalbos šeimai modelis apima:

 • pasirengimo santuokai darbines sesijas, į kuriuos kviečiami sužadėtiniai, besiruošiantys santuokai;
 • mokymus, skirtus jau gyvenantiems santuokoje asmenims;
 • bei kompleksinę psichologinę pagalbą sutuoktiniams, išgyvenantiems krizę (individualios konsultacijos, porų konsultacijos, savipagalbos grupės).

Šios paslaugos padės patiems šeimos nariams suformuoti gebėjimus ugdyti savarankišką ir gyvybingą šeimą ir vadovautis savitarpio pagalba ir atskaomybe.

Projektas ir bus vykdomas remiantis mokymo programų aprašymais, kurie yra užregistruoti Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (KTPRR).

Projektas Stipri Šeima. Tikslas.

Ugdyti savarankišką ir stiprią šeimą, gebančią sukurti saugią erdvę visiems šeimos nariams, teikiant kokybiškas ir jos poreikius atitinkančias paslaugas.

Projektas Stipri Šeima. Uždaviniai.

 1. Padidinti porų pasirengimą santuokiniam gyvenimui.
 2. Sustiprinti sutuoktinių (tėvų) gebėjimus gerinti santykius šeimoje.
 3. Plėtoti pozityvius vaikų auklėjimo gebėjimus
 4. Suteikti psichologinę pagalbą asmenims, išgyvenantiems santuokos krizę (įskaitant krizinio nėštumo atvejus).
 5. Vykdyti ankstyvąją šeimos krizių prevenciją.
 6. Viešinti projektą, didinti jo matomumą ir žinomumą.

Projekto vykdytojas – VšĮ Pažangūs sprendimai

Laukiamas projekto rezultatas – sustiprinta dalyvavusių projekto renginiuose šeimos narių asmeninė atsakomybė už santykių kokybę, tėvams suformuoti pozityvaus vaikų auklėjimo be fizinio ir psichologinio smurto įgūdžiai, sustiprinti taikūs konfliktų sprendimo, taisyklių nusistatymo gebėjimai, paskleista pažangi projekto patirtis ir pasiekti rezultatai per pareiškėjo svetaines.

Projektas Stipri Šeima. Įgyvendinimo laikotarpis:

Projektas bus įgyvendinamas 2018 m. rugsėjo-gruodžio mėn. (iš viso 4 mėnesius).

Projektas Stipri Šeima. Veiklos.

Planuojamos veiklos uždaviniams pasiekti:

 1. Pasirengimas santuokai darbinė sesija, 8 ak. val., 14 dalyvių (6-7 poros; sužadėtiniai, besiruošiantys santuokai). Vyks Gruodžio 1 d. (šeštadienį) nuo 9:00 val. iki 16:00 val. skirta:
 • Susitarti dėl to, Kam kuriama Šeima (ar pradedama gyventi kartu)
 • Atsirinkti ir susiderinti Bendras Šeimos Vertybes.
 • Susitarti dėl Bendro Šeimos Tikslo:
  • Kaip bus užtikrintas visų šeimos narių Saugumas
  • Kaip bendradarbiaus padėdami vienas kitam sukurti didelę Pridedamą Vertę (profesinėje srityje)
  • Kaip bendradarbiaus augindami Sėkmingam Savarankiškam gyvenimui pasirengusius vaikus
 • Susitarti dėl Bendro Gyvenimo Taisyklių (pagrindinių Principų)
 • Susitarti dėl Bendrų (ar atskirų) Šeimos finansų valdymo
 • Kiti, aktualūs sutuoktiniams klausimai.
 1. Sutuoktinių (tėvų) mokymai (poros; sutuoktiniai, tėvai):

Visi seminarai vyks S. Stanevičiaus 25, Vilnius (S. Stanevičiaus Progimnazijos patalpose).

 1. Psichologinė pagalba asmenims, išgyvenantiems santuokos krizę (įskaitant krizinio nėštumo atvejus):

I- Rugsėjo 18 d. (antradienį) nuo 14:00 iki 17:00 val. Vieta užimta.

II- Rugsėjo 20 d. (antradienį) nuo 14:00 iki 17:00 val. Vieta užimta.

III- Rugsėjo 25 d. (antradienį) nuo 14:00 iki 17:00 val. Vieta užimta.

IV- Rugsėjo 27 d. (Ketvirtadienį) nuo 14:00 iki 17:00 val.  Vieta užimta.

I- Rugsėjo 17 d. (pirmadienis) nuo 14:00 iki 18:00 val. Vieta užimta.

II- Rugsėjo 124 d. (pirmadienis) nuo 14:00 iki 18:00 val. Vieta užimta.

 • Psichologo konsultacija tėvams „Kaip sutarti dėl vaikų auklėjimo?“ 2 poros po 4 val.

I- Rugsėjo 21 d. (penktadienis) nuo 9:00 iki 13:00 val. Vieta užimta.

II- Rugsėjo 28 d. . (penktadienis) nuo 9:00 iki 13:00 val. Vieta užimta.

 1. Savipagalbos grupės moterims, patyrusioms fizinį ir/ar psichologinį smurtą (2 grupės, po 4 sesijas po 2 valandas), 10 dalyvių. Aptariamos temos:
  1. „Savipagalba ir palaikymas“;
  2. “ Kaip sustabdyti psichologinį smurtą?“;
  3. „Kaip padėti sau po patirto smurto?“
  4. „Kaip padėti vaikui po patirto smurto?“

4.1 I grupė:

I- Rugsėjo 4  d. (antradienį) nuo 14:00 iki 17:00 val.

II- Rugsėjo 4 d. (antradienį) nuo 18:00 iki 20:00 val.

III- Rugsėjo 11 d. (antradienį) nuo 18:00 iki 20:00 val.

IV- Rugsėjo 18 d. (antradienį) nuo 18:00 iki 20:00 val.

4.2 II grupė:

I- Spalio 2 d. (antradienį) nuo 18:00 iki 20:00 val.

II- Spalio 9 d. (antradienį) nuo 18:00 iki 20:00 val.

III- Spalio 16 d. (antradienį) nuo 18:00 iki 20:00 val.

IV- Spalio 23 d. (antradienį) nuo 18:00 iki 20:00 val.

Jei norite dalyvauti  Projektas Stipri Šeima vykdomuose seminaruose, savitarpio pagalbos grupėse ir/ar gauti porų psichologo konsultacijas registruokitės užpildydami dalyvio registracijos formą žemiau pateikiamoje nuorodoje. Nebelikus laisvų vietų registracija bus nutraukta.

Projektas Stipri šeima skirtas Šeimoms, auginančioms 3 ir daugiau vaikų bei vienišiems tėvams, auginantiems vaikus.

Projektas Stipri Šeima Registracija.

Daugiau informacijos: Projekto vadovė Vaiva, +370 609 98442. El. paštas pstobulinu@gmail.com

Comments are closed.