Projektas Stipri Šeima

Projektas Stipri Šeima 2019. Aprašymas

Projektas Stipri šeima skirtas Šeimoms, auginančioms 3 ir daugiau vaikų, vienišiems tėvams, auginantiems vaikus bei visiems, išgyvenantiems santykių krizes.

Lietuvoje kiekvienais metais išsiskiria beveik 40 proc. visų susituokusiųjų. Skyrybos neigiamai paveikia tiek suaugusiuosius, nusprendusius nutraukti santuoką, tiek vaikus. Tačiau pačios skyrybos nėra tikroji problema (skyrybos yra neigiama (nepageidaujama) nepakankamo porų gebėjimo kurti lygiaverčius santykius pasekmė).

Jei sutuoktiniai santykių pradžioje buvo kartu, o po kurio laiko “atsitraukė” vienas nuo kito (žiūr 2.1 ir 2.2 pav.), tai turi būti “jėgos”, kurios abu sutuoktinius atstūmė vieną nuo kito.

Šis projektas yra skirtas spręsti ne pasekmę, bet pačią problemą – nepakankamus sutuoktinių gebėjimus kurti lygiaverčius santykius, spręsti tarpusavio konfliktus taikiai ir spręsti santykių krizes ir “būti kartu”.

Projektas Stipri Šeima

Peržiūrėkite video “Pasirengimas sėkmingai santuokai“, kad geriau suprastumėte problemos esmę.

Projektas Stipri Šeima. Pagrindinės problemos.

Pagrindinės problemos, su kuriomis susiduria socialinę ir psichologinę krizę išgyvenančios poros:

 1. Nepakankami gebėjimai spręsti konfliktų, tarpusavio ginčai, kivirčai, smurtas.
 2. Nepakankami gebėjimai valdyti šeimos finansus.
 3. Tėvų nepakankami gebėjimai auklėti vaikus be fizinio ir psichologinio smurto.
 4. Santykių krizę patiriančios šeimos neturi pakankamai gebėjimų susidoroti su tarpusavio bendravimo problemomis.
 5. Daugiavaikės šeimos neturi pakankamai lėšų aukščiau paminėtoms problemoms spręsti.

Projektas Stipri Šeima ir pagalbos šeimai modelis.

VšĮ Pažangūs sprendimai, siekdama spręsti šeimos, išgyvenančios krizę, problemas ir vykdyti krizių prevenciją inicijuoja projektą „Stipri šeima“. Šiuo projektu pirmiausiai siekiama stiprinti šeimą suteikiant moterims žinių kaip atpažinti smurtautoją, kaip įveikti iškylančius sunkumus, kaip atrasti drąsos pakeisti padėtį bei kaip susitaikyti su tuo, kas nutiko. Kitas svarbus projekto akcentas – suformuoti pozityvaus vaikų drausminimo, sutuoktinių sutarimo dėl finansų valdymo šeimoje. Sužadėtiniams organizuojamos darbinės sesijos, kurių metu poros nusistatys bendrą šeimos tikslą, vertybes ir taisykles, kuriomis vadovausis gyvenami kartu bei kaip sutarti dėl pinigų ir turto valdymo. Krizę išgyvenančios šeimos  gaus profesionalaus psichologo konsultacijas.

Pareiškėjo sukurtas pagalbos šeimai modelis apima:

 • pasirengimo santuokai darbines sesijas, į kuriuos kviečiami sužadėtiniai, besiruošiantys santuokai;
 • mokymus, skirtus jau gyvenantiems santuokoje asmenims;
 • bei kompleksinę psichologinę pagalbą sutuoktiniams, išgyvenantiems krizę (individualios konsultacijos, porų konsultacijos, savipagalbos grupės).

Šios paslaugos padės patiems šeimos nariams suformuoti gebėjimus ugdyti savarankišką ir gyvybingą šeimą ir vadovautis savitarpio pagalba ir atskaomybe.

Projektas ir bus vykdomas remiantis mokymo programų aprašymais, kurie yra užregistruoti Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (KTPRR).

Projektas Stipri Šeima. Tikslas.

Ugdyti savarankišką ir stiprią šeimą, gebančią sukurti saugią erdvę visiems šeimos nariams, teikiant kokybiškas ir jos poreikius atitinkančias paslaugas.

Projektas Stipri Šeima. Uždaviniai.

 1. Padidinti porų pasirengimą santuokiniam gyvenimui.
 2. Sustiprinti sutuoktinių (tėvų) gebėjimus gerinti santykius šeimoje.
 3. Plėtoti pozityvius vaikų auklėjimo gebėjimus
 4. Suteikti psichologinę pagalbą asmenims, išgyvenantiems santuokos krizę (įskaitant krizinio nėštumo atvejus).
 5. Vykdyti ankstyvąją šeimos krizių prevenciją.
 6. Viešinti projektą, didinti jo matomumą ir žinomumą.

Projekto vykdytojas – VšĮ Pažangūs sprendimai

Laukiamas projekto rezultatas – sustiprinta dalyvavusių projekto renginiuose šeimos narių asmeninė atsakomybė už santykių kokybę, tėvams suformuoti pozityvaus vaikų auklėjimo be fizinio ir psichologinio smurto įgūdžiai, sustiprinti taikūs konfliktų sprendimo, taisyklių nusistatymo gebėjimai, paskleista pažangi projekto patirtis ir pasiekti rezultatai per pareiškėjo svetaines.

Projektas Stipri Šeima. Įgyvendinimo laikotarpis:

Projektas bus įgyvendinamas 2019 m. Balandžio – Lapkričio mėn. (iš viso 8 mėnesius).

Projektas Stipri Šeima. Veiklos.

Planuojamos veiklos uždaviniams pasiekti:

 1. Pasirengimas santuokai darbinė sesija, 8 ak. val., 10-12 dalyvių (5-6 poros; sužadėtiniai ar besiruošiantys santuokai). Vyks spalio 19 d. (šeštadienį) nuo 9:00 val. iki 16:00 val. skirta:
 • Susitarti dėl to, Kam kuriama Šeima (ar pradedama gyventi kartu)
 • Atsirinkti ir susiderinti Bendras Šeimos Vertybes.
 • Susitarti dėl Bendro Šeimos Tikslo:
  • Kaip bus užtikrintas visų šeimos narių Saugumas
  • Kaip bendradarbiaus padėdami vienas kitam sukurti didelę Pridedamą Vertę (profesinėje srityje)
  • Kaip bendradarbiaus augindami Sėkmingam Savarankiškam gyvenimui pasirengusius vaikus
 • Susitarti dėl Bendro Gyvenimo Taisyklių (pagrindinių Principų)
 • Susitarti dėl Bendrų (ar atskirų) Šeimos finansų valdymo
 • Kiti, aktualūs sutuoktiniams klausimai.
 1. Sutuoktinių (tėvų) mokymai (poros; sutuoktiniai, tėvai):
 • Seminaras poroms Nr. 1 „Kaip sustiprinti tarpusavio santykius“ 8 ak. val., 10-12 dalyvių.  Vyks Birželio 22 d. (šeštadienį) nuo 9:00 val. iki 16:00 val.
 • Seminaras poroms Nr. 2 „Kokiomis vertybėmis vadovausimės savo šeimoje?“ 8 ak. val., 10-12 dalyvių. Vyks Rugsėjo 29 d (sekmadienį) nuo 9:00 val. iki 16:00 val. Panevėžyje.
 • Seminaras poroms Nr. 3 „Atsakomybė suteikia sparnus“, 8 ak. val., 10-12 dalyvių. Vyks Rugpjūčio 31 d (šeštadienį) nuo 9:00 val. iki 16:00 val.
 • Seminaras poroms Nr. 4 „Kaip sutarti dėl vaikų auklėjimo?“, 8 ak. val., 110-12 dalyvių. Vyks Birželio 1 d (šeštadienį) nuo 9:00 val. iki 14:00 val.

Visi seminarai vyks Fabijoniškių 99-311, Vilnius.

 • Psichologo konsultacija Kaip išgyventi skyrybas – 2 asmenys po 3 val.: Birželio 25 d. ir 28 d. nuo 15:00 iki 18:00 val.
 • Psichologo konsultacija poroms Kaip išsaugoti šeimą?“  2 poros po 4 val.: Birželio 13 d. ir 20 d. nuo 14:00 iki 18:00 val.
 • Psichologo konsultacija (tėvams) „Kaip sutarti dėl vaikų auklėjimo?“ 1 pora 4 val.: Birželio 23 d. nuo 14:00 iki 18:00 val.
 1. Savipagalbos grupė,  moterims, patyrusioms seksualinę prievartą ( 8 sesijas po 2 valandas), iki 10 dalyvių. Užsiėmimai NEMOKAMI. Facebook nuoroda.
  8 užsiėmimų metu mes kursime pasitikėjimu grįstą atmosferą, išsiaiškinsime ir stiprinsime savo ribas, išbandysime technikas, kurios po žingsnelį padės gyti po patirto smurto. Galima dalyvauti tik dominančiose temose, tačiau pirmenybė skiriama norinčioms praeiti visą programą.

Užsiėmimų temos:
1. Kas yra seksualinis smurtas, kokie yra jo požymiai ir kaip su tuo galima kovoti (rugsėjo 12 d.).
2. Kaip atpažinti, jog esu emociniu smurtu pasižyminčiuose tarpusavio santykiuose. Penki emocinio smurto požymiai, kuriuos turime žinoti (rugsėjo 19 d.).
3. Seksualinio smurto pasekmės, žala (rugsėjo 26 d.).
4. Kas yra kūno atmintis (smurto, šoko, užpuolimo atveju) (spalio 3 d.).
5. Gynybiniai elgesio mechanizmai patyrus seksualinį smurtą (spalio 10 d.).
6. Hiperseksualumas – kaip viena iš seksualinio smurto pasekmių (spalio 17 d.).
7. Seksualinės traumos. Kaip jas gydyti? Septynių žingsnių procesas gydant emocines traumas (spalio 24 d.).
8. Kaip nugalėti intymumo baimę? Intymumo baimės ženklai, priežastys ir penki jos įveikimo būdai (lapkričio 7 d.).

Savipagalbos grupės vedančioji – Nerija Solaitė (psichologė lektorė).

Užsiėmimų laikas ketvirtadieniai nuo rugsėjo 5 iki lapkričio 7 d (18:30-20:00 val.).

Užsiėmimo dalyvių skaičius ribotas (iki 10 moterų), todėl reikalinga registracija el. paštu pstobulinu@gmail.com arba telefonu 8 609 98 442.

Užsiėmimų metu galima vaikų priežiūros paslauga (nemokamai).

Labai prašome pasidalinti renginiu, nes ieškoma specifinė grupė moterų.
Dalis užsiėmimo kainos finansuojama iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšų pagal projektą “Stipri šeima”, todėl užsiėmimas nieko nekainuos.

Jūs patyrėte seksualinį smurtą ir priekabiavimą, jeigu Jums yra taip nutikę ir Jūs to nenorėjote, Jums nepatiko:
– Įvyko išprievartavimas, pasikėsinimas išprievartauti ar seksualinis užpuolimas.
– Nepageidaujamas spaudimas teikti seksualines paslaugas (dažniau pasitaiko iš partnerio).
– Nepageidaujamas tyčinis lietimas, priartėjimas pasilenkiant, įvarymas į kampą ar gnaibymas.
– Nepageidaujami seksualiniai žvilgsniai ar gestai.
– Nepageidaujami laiškai, telefono skambučiai ar seksualinio pobūdžio daiktų demonstravimas, dovanojimas.
– Nepageidaujamas spaudimas susitikinėti.
– Nepageidaujamas seksualinis erzinimas, juokavimas, pastabos ar klausimai.
– Suaugusios moters vadinimas mergaite, lėlyte, pupyte ar meilute arba vyro – berniuku, nekaltu, vaikeliu.
– Švilpimas.
– Darbo ar įprastų pokalbių pavertimas seksualinėmis temomis.
– Seksualinės užuominos ar istorijos.
– Klausimai apie seksualines fantazijas, prioritetus ar istoriją.
– Asmeniški klausimai apie seksualinį gyvenimą.
– Seksualiniai komentarai apie asmens aprangą, anatomiją ar išvaizdą.
– Bučiavimosi garsai, kaukimas, lūpos prikandimas.
– Melo ar gandų susijusių su asmens asmeniniu seksualiniu gyvenimu skleidimas.
– Tyčinis prisilietimai prie žmogaus drabužių, plaukų ar kūno.
– Asmeniškų dovanų dovanojimas iš nepažįstamų žmonių.
– Buvimas šalia asmens be priežasties (dažniausiai nukenčia vaikai).
– Apkabinimai, bučiniai, tapšnojimas ar glostymas (dažniausiai nukenčia vaikai, kai tėvai liepia jiems apkabinti smirdančią tetą).
– Seksualinis savęs lietimas šalia Jūsų.
– Asmens peržvelgimas nuo galvos iki kojų.
– Įkyrus asmens stebėjimas.
– Akies pamerkimas, oro bučinių siuntimas, lūpų apsilaižymas.
– Seksualiniai gestai rankomis ar kūno judesiais.

Vieniems tokie priekabiavimo atvejai buvo pavieniai, ir greičiausiai didelės įtakos nepadarė, tačiau kai kurie žmonės patyrė daugumą šių priekabiviavimo ir smurto atvejų, o tai galėjo padaryti didelę įtaką jų savęs suvokimui kaip sveiko seksualaus asmens.

Jeigu Jūs patiriate toliau išvardintas nepageidaujamas pasekmes, šie užsiėmimai turėtų Jums padėti:
– Neaiškus nerimas,
– Nepasitikėjimas kitais žmonėmis,
– Jausmas, kad pasaulis yra nesaugi vieta,
– Nemokėjimas pasakyti NE, net jei aiškiai suvokiama, kad tai geriausia visoms pusėms,
– Bejėgiškumo jausmas,
– Nebuvimas savo kūne
– Savo kūno, nuogumo, seksualumo gėdijimasis
– Jausmas, kad prievarta įvyko dėl mano kaltės

 

Jei norite dalyvauti  Projekto “Stipri Šeima” vykdomuose seminaruose, savitarpio pagalbos grupėse ir/ar gauti porų psichologo konsultacijas registruokitės užpildydami dalyvio registracijos formą žemiau pateikiamoje nuorodoje. Nebelikus laisvų vietų registracija bus nutraukta.

Projektas Stipri šeima skirtas Šeimoms, auginančioms 3 ir daugiau vaikų bei vienišiems tėvams, auginantiems vaikus bei visiems, išgyvenantiems santykių krizes.

Projektas Stipri Šeima Registracija.

Daugiau informacijos: Projekto vadovė Vaiva, +370 609 98442. El. paštas pstobulinu@gmail.com

Comments are closed.