Trijų kartų integracija

Asociacija „Širvintų rajono vaikų globėjų draugija“, Asociacija „Intelektinio Kapitalo Ugdymas“ ir Viešoji įstaiga „Pažangūs sprendimai“ įgyvendina projektą Trijų kartų integracija.

 

Projektas Trijų kartų integracija

2012 m. Lietuvoje  asmenų, susiduriančių su skurdo rizika ar socialine atskirtimi dalis buvo  viena didžiausių ES ir susidarė 32,5 proc. 2016 m. žemiau skurdo rizikos ribos gyveno 630 tūkst. ( 21,9 proc.) Lietuvos gyventojų Didžiausias skurdo rizikos lygis buvo  vienišų tėvų šeimose (47,6 proc.) ir tarp bedarbių – 62,3 proc. Lietuvoje aktuali darbuotojų diskriminavimo dėl amžiaus bei mamų, auginančių mažamečius vaikus problema. Projektu siekiama atskleisti visoms  suinteresuotoms šalims  vyresnio darbingo amžiaus asmenų potencialą  spręsti vaikų užimtumo bei ugdymo problemas   įtraukiant  į šių problemų sprendimą visas suinteresuotas šalis bei  įgalinant vyresnio darbingo amžiaus asmenis pasinaudoti galimybėmis gauti darbines pajamas  užimant ir ugdant vaikus.

Trijų kartų integracija

Projekto Tikslas: 

Vyresnio darbingo amžiaus asmenų įtraukimas į  savanorišką veiklą socialinių klausimų sprendimui ir jų gebėjimų įsitvirtinti darbo rinkoje ugdymas. Projekto uždavinys – Sumažinti vyresnio amžiaus asmenų socialinę atskirtį, sudaryti sąlygas jiems ilgiau išlikti darbo rinkoje.

Projekto  veiklos:

1 Vyresnio amžiaus asmenų motyvavimas, jų poreikių ir galimybių vertinimas bei profesinės karjeros planavimas.

2 Savanorius priimančių organizacijų  parengimas.

3 Savanoriškos veiklos organizavimas

4 Vyresnių darbingo amžiaus asmenų bendrųjų gebėjimų ugdymas.

5 Suformuoti palankią visuomenės ir darbdavių nuomonę apie vyresnio darbingo amžiaus asmenų tinkamumą darbo rinkai ir savanorystei.

Projekto rezultatai.

Projekto vykdymo metu  numatyta įtraukti į projektą 120 asmenų – po 24 asmenis penkiose savivaldybėse.  Iš jų – mažiausiai 75 asmenų ugdys bendruosius gebėjimus pagal 3 temas, o 36 asmenys vykdys savanorišką veiklą.

Projekto poveikis.

Tikimasis, kad projekto įgyvendinimo pasėkoje  mažės vyresnio darbingo amžiaus asmenų skurdo lygis, nes jiems bus atskleistos jų naujos galimybės gauti darbines pajamas, o jie patys bus įgalinti tas naujas galimybes panaudoti  savo finansinio pajėgumo didinimui.

Projektas finansuojamas 

Projektas finansuojamas Europos Socialinio fondo lėšomis.

Partneriai taip pat prisideda prie projekto finansavimo.

Projekte dalyvaujančios organizacijos: 

  1. „Gelbėkit vaikus“ Fabijoniškių vaikų dienos centras „Svajonių laivas“
  2. Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“
  3. Vaikų ir paauglių socialinis centras
  4. „Gelbėkit vaikus“ Bagaslaviškio vaikų dienos centras
  5. Šeimos pagalbos centras „Lašelis“
  6. Asociacija „Širvintų rajono vaikų globėjų draugija“
  7. VšĮ Veiklių mamų klubas
  8. „Gelbėkit vaikus“ Ukmergės vaikų dienos centras

Daugiau informacijos apie projektą:

Projektų vadovė Vaiva, tel. 8 609 98442 el. paštas pstobulinu@gmail.com

Comments are closed.