VšĮ Pažangūs sprendimai Misija – Kurti harmoningą   visuomenę,   suteikiant individui saugią erdvę mokytis, patirti ir kurti laisvą ir laimingą gyvenimą.

Įgyvendindama savo misija įstaiga savo veiklą orientuoja į šeimą ir rūpinasi socialiai pažeistais vaikais. Glaudžiai bendradarbiaudama su vaikų dienos centrais teikia paraiškas ir gauna finansavimą projektams, kurių pagrindinė veikla: šeimų, patiriančių santykių krizes konsultavimas, gebėjimų kurti darnius santykius mokymai, vaikų užimtumas bei vasaros stovyklų organizavimas.

Šioms veikloms vykdyti ieško, apmoko bei globoja savanorius bei koordinuoja jų darbą.

Norintys vykdyti savanorišką veiklą gali susisiekti su Vaiva tel.: 8 609 98442. El. paštas: pstobulinu@gmail.com