Projektas Stipri Šeima skirtas sutuoktiniams bei tėvams, norintiems pagerinti tarpusavio santykius.

Projektas Stipri Šeima 2022-2023 parengtas VšĮ Pažangūs sprendimai, finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir yra nemokamas jo dalyviams

Projektas Stipri Šeima parengtas VšĮ Pažangūs sprendimai, finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir skirtas sutuoktiniams bei tėvams, norintiems pagerinti tarpusavio santykius.

TURINYS

 1. Ištuokų dinamika + Santykinis ištuokų rodiklis
 2. Ištuokų Pasekmės sutuoktiniams, vaikams, visuomenei.
 3. Priežastys, sukeliančios Skyrybas
 4. Projekto Stipri Šeima Tikslai,  Uždaviniai ir Veiklos.
 5. Kaip galite pasinaudoti galimybe gauti jiems reikalingas žinias ir įgūdžius.
 6. Projekto administravimas ir kur kreiptis.
 1. Ištuokų dinamika + Santykinis ištuokų rodiklis

Nuo pat Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo – 1990 metų, t.y. jau daugiau, kaip 30 metų mes dar neišsprendėme skyrybų problemos.

Pasižiūrėkime į  Bendrąjį ištuokų rodiklį, kuris rodo skyrybų skaičių, tenkanti 1000 gyventojų (žiūr. 1 grafiką).

Bendras ištuokų rodiklis 1000 gyventojų 1994-2021 m.

1 grafikas. Bendrasis ištuokų rodiklis 1000 gyventojų, 1994-2021 m.

Kaip matome, skyrybų, tenkančių 1000 gyventojų dinamika nedidelė ir svyruoja apie 3,1 ištuokas 1000 gyventojų.

Pradžioje susipažinkime su besiskiriančių porų portretu. Daugiausia porų skiriasi, kai vyrui būna nuo 25 iki 45 metų Dažniausiai besiskiriančiose šeimose auga du vaikai (vid. 6 ir 10 metų amžiaus).

Žmona jau „atsistojusi ant kojų“ po vaikų auginimo darbo (ne atostogų, o darbo!). Dabar ji jau yra labiau savarankiška ir mažiau priklausoma nuo vyro. Jos nuolankumas ir paklusnumas sumažėjęs ir ji jau gali atstovėti savo poziciją prieštaravimuose, ginčuose bei konfliktuose su vyru.

Vidutinė bendro gyvenimo po vedybų trukmė – 13 metų.

Kad tokie konfliktai ar „karai“ tarp sutuoktinių vyko 2020 m ir kad jie yra paaštrėję bei padažnėję (net 10 proc.), rodo Statistikos departamento duomenys  apie užregistruotų pranešimų dėl smurto artimoje aplinkoje skaičių (žiūr. 2  grafiką).

Policijoje užregistruoti pranešimai dėl smurto artimoje aplinkoje

2 grafikas. Policijoje užregistruotų pranešimų apie smurtą artimoje aplinkoje dinamika 2016-2020 m.

Ne tik smurto artimoje aplinkoje skaičius išaugo 10 proc. bet ir nužudymų artimoje aplinkoje skaičius išaugo trečdaliu – nuo 21 (2019 m.) iki 28 (2020 m.). Šie iškalbingi skaičiai rodo tik vieną – įtampa tarp sutuoktinių dėl nemokėjimo bendrauti taikiai, šeimoje labai išaugo.

Ši įtampa pagimdo skyrybas. Jų dinamiką matote 3 grafike.  Jame matosi skyrybų skaičiaus mažėjimas. Tačiau šis mažėjimas vyksta pagrinde dėl gyventojų skaičiaus mažėjimo. Tiksliau atspindi skyrybų dinamiką ištuokų skaičius, tenkantis 1000 gyventojų. Šią dinamiką matote 1 grafike.

3 grafikas. Ištuokų  dinamika 1994-2020 m.

 1. Ištuokų Pasekmės sutuoktiniams, vaikams, visuomenei.

Vidutiniškai kasmet Lietuvoje išsiskiria apie 10 tūkst. porų.

Po skyrybų lieka: 7 800 (2013) ir 6 700 (2016) vaikų augti be vieno iš tėvų. Ne santuokoje gimsta 8383 -27,4% (2016).

Įvardindami ištuokų pasekmes, pasiremsime JAV statistika:

Kiek kainuoja skyrybos? Poveikis vaikams:

 • Nusikaltimai – tikimybė išsiskyrusių tėvų vaikams patekti į kalėjimą išauga daugiau nei dvigubai.
 • Skurdas – vaikams, augantiems tik su mama yra šešis kartus didesnė tikimybė augti skurde.
 • Išsilavinimas – vaikai linkę du kartus dažniau nutraukti aukštojo mokslo studijas.
 • Seksas – nepilnametės merginos pradeda lytinį gyvenimą, pastoja, gimdo ir dažniausiai tampa vienišomis mamomis.
 • Sutariamumas – vaikai, kurių seneliai išsiskyrė, turėjo žemesnį išsilavinimą, didesnį polinkį į šeimyninius konfliktus, prastesnius santykius su tėvais.

Kiek kainuoja skyrybos? Poveikis tėvams:

 • Sveikata – vedę žmonės gyvena 10 metų ilgiau, nei nevedę.
 • Laimė – apie 40% sutuoktinių  deklaruoja, kad yra laimingi.  Tuo tarpu laimingi jaučiasi tik 18% išsiskyrusių, 22% našlių ir 22% gyvenančių poroje, bet neįregistravus santykių.
 • Turtas – vedę vyrai uždirba nuo 10% iki 40% daugiau nei nevedę ir turintys tokį pat išsilavinimą bei darbinę patirtį. Sutuoktiniai, išgyvenę kartu visa gyvenimą, pensijoje yra keturis kartus turtingesni, nei nevedę/netekėję.
 • Vedę žmonės išvengia skurdo. Vyresnių, nei 20 metų žmonių, baigusių aukštąją mokyklą bei nepagimdžiusių vaikų iki vestuvių, gyvenančių skurde yra tik 8%. Tuo tarpu iš tų, kurie pažeidė šias tris sąlygas – 79% gyvena skurde.

Kiek kainuoja skyrybos? Poveikis visuomenei:

 • dėl pašalpų, kalėjimų, alkoholizmo… –  25 000 – 30 000 USD/1 skyrybos JAV.
 • Virš 240 milijonų Eurų per metus už 9804 skyrybas Lietuvoje (2014)

 

 1. Priežastys, sukeliančios Skyrybas.

Priežastis, sukeliančias Skyrybas galime suskirstyti į dvi kategorijas:

 1. susijusias su kiekvienu iš sutuoktiniu ir su
 2. abiejų sutuoktinių nemokėjimų spręsti iškylančius bendro gyvenimo Uždavinius Abipusio laimėjimo būdu.

Priežastys, Susijusios su kiekvienu iš Sutuoktinių:

 1. Pasiklydimas tarp trijų svarbiausių bet kuriam žmogui Prioritetų
 2. Paklusimo modelio tarpusavio santykiuose taikymas
 3. Nesuprantančių KAM ir nesusitarusių DĖL KO kurią Šeimą
 4. Neišgydytų gyvenimo traumų
 5. Bendraujančių Atstumiančiu elgesiu.
 6. Besivadovaujančių tarpusavio bendravime Santykius žudančiomis Prielaidomis.

Priežastys, susijusios su abiejų nemokėjimu spręsti iškylančius uždavinius Abipusio laimėjimo būdu dėl:

 1. Tarpusavio bendravimo
 2. Intymaus ryšio
 3. Vaikų užimtumo ir ugdymo
 4. Namų priežiūros
 5. Pajamų ir išlaidų valdymo
 6. Bendrų gyvenimo tikslų
 7. Bendro gyvenimo taisyklių
 8. Nemokėjimo aiškintis tarpusavio santykių taikiai
 1. Projekto Stipri Šeima Tikslai, Uždaviniai  ir Veiklos

Siekiant padėti sutuoktiniams išspręsti jiems iškilusias problemas, VšĮ Pažangūs sprendimai parengė, o Socialinės apsaugos ir darbo ministerija finansuoja projektą Stipri Šeima 2022.

Projekte numatytuose renginiuose dalyviai gali dalyvauti nemokamai. Visi renginiai vedami nuotoliniu būdu, tad juose gali dalyvauti visos Lietuvos gyventojai, neišeidami iš namų. 

Projekto tikslas

Ugdyti savarankišką ir stiprią šeimą, gebančią sukurti saugią erdvę visiems šeimos nariams, teikiant kokybiškas ir jos poreikius atitinkančias paslaugas.

Projekto uždaviniai:

 • Tėvystės įgūdžių ugdymo organizavimas vaiko besilaukiančioms šeimoms (asmenims) ir (ar) šeimoms (asmenims), auginančioms (-tiems) įvairaus amžiaus vaikus; .
 • Pasirengimo šeimai kursų organizavimas;
 • savitarpio pagalbos grupių organizavimas (pagalbos įveikiant santykių  krizių sukeltas neigiamas pasekmes teikimas);
 • Psichologo pagalbos teikimas šeimoms, auginančioms įvairių elgesio, emocijų, raidos sutrikimų, taip pat negalią turinčius vaikus;
 • Psichologo pagalbos teikimas asmenims, išgyvenantiems krizę ir skyrybas ir jau skyrybas patyrusiems;
 • Krizinių situacijų šeimoje neigiamų pasekmių prevencijos vykdymas;
 • Viešinti projektą, didinti jo matomumą ir žinomumą.

 

Planuojamos veiklos projekto Stipri Šeima uždaviniams pasiekti 2022 m.

Viešos paskaitos Internete  2 ak. val. trukmės (ketvirtadieniais nuo 18:30 val. iki 20:00 val.):

 • Sutuoktinių, patekusių į santykių krizę ar skyrybas išgyvenimai ir kaip su tuo susitvarkyti– gegužės 19 d. – REGISTRUOTIS
 • Emocinio ir seksualinio ryšio sąveika  – birželio 16 d.  REGISTRUOTIS
 • Sutuoktinių konfliktų sprendimas Abipusio laimėjimo būdu – Rugsėjo 15 d.  REGISTRUOTIS

Seminaras poroms Sutuoktinių parengimas laimingai santuokai   8 ak. val., 10-12 dalyvių (5-6poros; sužadėtiniai, besiruošiantys santuokai ir/ar jau gyvenantys santuokoje, bet jau suprantantys, jog turi santykių problemų ir nori išmokti jas išspręsti) – REGISTRUOTIS

 •  I dalis – Liepos 19 d. nuo 17:45 iki 21:00 val.  (antradienis).
 • II dalis – Liepos 21 d. nuo 17:45 iki 21:00 val. (ketvirtadienis).

Seminaras poromsKaip sutarti dėl vaikų auklėjimo?“, 8 ak. val., 10-12 (5-6poros) dalyvių. REGISTRUOTIS

 • I dalis – Birželio 04 d.  nuo 9:00 iki 12:15 val. (šeštadienis).
 • II dalis – Birželio 11 d. nuo 9:00 iki 12:15 val. (šeštadienis).

Seminaras poroms „Partnerystės įgūdžių stiprinimas., 16 ak. val. (5 užsiėmimai), 10-12 (5-6poros) dalyvių. Vyks – liepos mėn.  16 d. Grupė užpildyta.

Psichologinė pagalba asmenims, išgyvenantiems santuokos krizę (įskaitant krizinio nėštumo atvejus):

  • Psichologo konsultacija tėvams, kuriose auga vaikai, turintys sutrikimų ar negalią – Kaip sutarti dėl vaikų auklėjimo?“  10 žmonių po 3 val. Konsultacijos gyvai arba nuotoliniu būdu bus vykdomos  II ir III ketvirtį. Grupė užpildyta.
  • Psichologo konsultacija Santykių Krizę išgyvenantiems sutuoktiniams ar poroms 10 žmonių po 3 val. Konsultacijos gyvai arba nuotoliniu būdu bus vykdomos – II ir III ketvirtį. Grupė užpildyta.
  • Savipagalbos grupės moterims, patyrusioms fizinį ir/ar psichologinį smurtą (1 grupė 3 sesijos po 3 valandas), iki 10 dalyvių: Vyks – II ir III ketvirtį. Grupė užpildyta.

Projekto viešinimo veiklos:

 • Pranešimas suinteresuotomos šalims apie mokymų sutuoktiniams naudą.

 

 1. Kaip galite pasinaudoti galimybe gauti jiems reikalingas žinias ir įgūdžius.

Jūs galite pasinaudoti galimybe gauti Jums reikalingas žinias ir įgūdžius stiprinti savo šeimą registruodamiesi į kiekvieną renginį atskirai. Tai galite padaryti paspaudę nuorodą REGISTRUOTIS

Būsite nukreipti į registracijos formą, kurią užpildę gausite pranešimą, kad esate įtraukti į projekto dalyvių sąrašus Jūsų norimam renginiui ar paslaugai.

Registracija baigsis, kai bus išnaudotas projekto veiklų finansavimo limitas. Tad paskubėkite.

Visos projekte numatytos paslaugos Jums yra nemokamos, nes jas apmoka Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

 

 1. Projekto administravimas ir kur kreiptis.

Projektą Stipri Šeima administruoja VšĮ Pažangūs sprendimai.

Projekto vadovė: Vaiva Truncytė, tel. +370 60998442 El. paštas pazangiusprendimu@gmail.com

Tapkite FB: Stipri šeima draugu ir sekite naujienas

Užsiprenumeruokite Mykolo Truncės YouTube kanalą ir pirmieji susipažinkite su mokomąja medžiaga apie savęs pagerinimą ir santykius

Užsiregistruokite mėnesiniam Stipri Šeima Naujienlaiškio gavimui  ir stiprinkite savo šeimą.