Psichologo konsultacija Pažink save

Psichologo konsultacija Pažink save, tai Apribojimų teorijos principais paremtas asmenybės analizės metodas, leidžiantis greitai ir tiksliai nustatyti patirtas traumas ir jų poveikį žmogaus elgesiui.

Skirta žmonėms:

 • Gyvenantiems santykiuose, kurie jų netenkina.
 • Patiriantiems vidinę įtampą.
 • Nepatenkintiems tuo gyvenimu, kurį gyvena.
 • Besijaučiantiems užguitais, nelaimingais, nežinantiems, kaip pakeisti situaciją, išvengti „aukos“ sindromo.
 • Nežinantiems ką daryti, nuo ko pradėti, kad atgautų saugumą, vidinę ramybę, pasitikėjimą savimi, viltį.
 • Norintiems pakeisti save, kad pasikeistų pasaulis aplink juos.
 • Norintiems suprasti, kodėl jie yra tokie, kokie yra, kodėl elgiasi taip, o ne kitaip.
 • Norintiems žinoti, ką reikia daryti, kad jų gyvenimas pagerėtų.
Psichologo konsultacija Pažink save

Psichologo konsultacija Pažink save

REZULTATAS

 • Kiek pavojinga Jums Jūsų pozicija poroje.
 • Kiek Jus palaiko Jūsų socialinė aplinka.
 • Kiek stiprūs Jus su sutuoktiniu siejantys saitai.
 • Kiek stiprūs Jūsų Nereikalingumo, Gėdos, Kaltės, Menkavertiškumo, Baimės, Pykčio jausmai.
 • Kaip susiformavo Jūsų 6 pagrindinės Vertybės.
 • Kaip susiformavo Jūsų Nuostatos į priešingą lytį, pinigus, turtuolius, darbą.
 • Kiek ir dėl ko jaučiatės nesaugi(-us).
 • Kaip susiformavo Jus neigiamai veikiančios Prielaidos ir Elgesys.
 • Atsakyti visi klausimai apie save: Kodėl aš tokia(s), o ne kitokia(-s)? Kodėl aš elgiuosi taip, o ne kitaip?
 • Kaip panaikinti neigiamas pasekmes kuriantį Elgesį ir įgyvendinti savo Tobulėjimo planą.

Psichologo konsultacija Pažink save

NAUDA

 • ŽINOJIMAS, kaip formuojasi Žmogus ir kokią įtaką tam padaro tėvai.
 • AIŠKUMAS, kaip formavosi Jūsų Jausmai, Vertybės, Nuostatos, Prielaidos, Elgesys.
 • SUPRATIMAS, kaip patobulinti save, kad pasikeistų pasaulis.
 • TIKĖJIMAS, kad galima patobulinti save.
 • PASITIKĖJIMAS, kad su patyrusiu specialistu bus galima patobulinti save ir sukurti sau laimingą gyvenimą.
 • DRĄSA žengti tolimesnius  žingsnius į savo Pasitikėjimo sustiprinimą.
 • TIKSLINGUMAS, numatant kokius veiksmus, kuriam tikslui, kada ir kaip reikės atlikti, kad pasiekti tą būseną, kurios trokštate.

Keisti sutuoktinį – savo turimos problemos sprendimo perkėlimas kitam žmogui. 

Jei Jūsų netenkina tai, kas vyksta Jūsų gyvenime,  tai priežasčių reikia ieškoti savyje, o ne kituose.

Kas parodo, kad esate nepatenkinta(-s) tuo ką gyvenate, ką turite gyvenime?

Jei pastebite, kad norite pagerinti savo gyvenimą, tačiau nežinote kaip, nes:

 • Gyvenate ne savo gyvenimą, o antros pusės.
 • Neturite artimų žmonių, su kuriais galėtumėte atvirai pasišnekėti.
 • Jus su antra puse mažai kas sieja.
 • Jaučiate: Nereikalingumo, Gėdos, Kaltės, Menkavertiškumo, Baimės, Liūdesio, Pykčio… jausmus.
 • Santykiai su priešinga lytimi klostosi nekaip.
 • Niekaip neįgyjate finansinio stabilumo.
 • Norite išsiaiškinti, kaip susiformavo Jus neigiamai veikiančios Prielaidos ir Elgesys.
 • Jei norite pažinti save ir sužinoti, kodėl aš tokia(s), o ne kitokia(-s)? Kodėl aš elgiuosi taip, o ne kitaip?
 • Norite suformuoti tinkamas Prielaidas ir pageidaujamas pasekmes kuriantį Elgesį.

Kodėl esate nepatenkinta(-s) tuo ką gyvenate, tuo, ką turite gyvenime?

Mūsų pasitenkinimą- nepasitenkinimą savimi ir/ar santykiais  bei mūsų elgesį nulemia:

 1. Mūsų Saugumo jausmas: Sveikatos, Santykių, Finansų.
 2. Mūsų Vertybės,  kuriomis vadovaujamės vertindami savo ir kitų elgesį.
 3. Mūsų Nuostatos (įsitikinimai) apie priešingą lytį, pinigus, turtuolius, darbą.
 4. Mūsų prielaidos (įsitikinimai) apie sutuoktinį, santuoką, savo ir sutuoktinio teises bei pareigas šeimoje.
 5. Mūsų elgesys vienas su kitu.
 6. Mūsų gebėjimai įveikti gyvenimo iššūkius, spręsti problemas,  kurti saugią erdvę visiems šeimos nariams.

Visus šiuos dalykus nustatome, išanalizuojame ir įvertiname per Psichologo konsultacija Pažink save.

KAIP  VEIKIA

Psichologo konsultacija Pažink save?

  • Terminas iki konsultacijų pradžios:  7-21 diena. Per šį laiką besikreipianti(-s) turi pakankamai laiko užpildyti (apie 2 val.)  ir atsiųsti porų psichologui pasirengimo individualiai konsultacijai klausimynus.
  • Visi Psichologo konsultacija Pažink save keliami klausimai išanalizuojami ir atsakomi per 4,0-5,0 konsultacijos valandas. Tam pakanka dvejų, trijų susitikimų.
 • Kad per tokį trumpą laiką galima būtų pasiekti apčiuopiamų rezultatų, psichologas pasirengia konsultacijai: išanalizuoja kliento atsiųstus klausimynus ir parengia reikalingą individualiai konsultacijai  informaciją.  Taip gaunami tikslūs įrodymai ir sutaupomas konsultacijų laikas.

Psichologo konsultacija Pažink save metu

IŠSIAIŠKINAME:

 • Kokia Jūsų pozicija poroje ir kaip tai veikia santykius.
 • Kokia yra  Jūsų socialinė aplinka ir ar jos pakanka Pasitikėjimo savimi jausmui.
 • Kurie Jūsų su sutuoktiniu siejantys saitai judu stiprina, o kurie silpnina ir kaip juos reikia sustiprinti.
 • Kiek stiprūs Jūsų Nereikalingumo, Gėdos, Kaltės, Menkavertiškumo, Baimės, Pykčio jausmai ir kaip jie formuoja Jūsų elgesį.
 • Kokios yra ir kaip susiformavo Jūsų 6 pagrindinės Vertybės.
 • Kaip susiformavo Jūsų Nuostatos į priešingą lytį, pinigus, turtuolius, darbą.
 • Kiek ir dėl ko jaučiatės nesaugi(-us) dėl savo Sveikatos, Santykių, Finansų.
 • Kokie yra svarbiausi Jūsų Varai (angl. „drivers”).
 • Kaip susiformavo Jus neigiamai veikiančios Prielaidos ir Elgesys.
 • Kaip Jūsų elgesys įtakoją konfliktus ir kaip jų išvengti.
 • Kodėl aš tokia(s), o ne kitokia(-s)? Kodėl aš elgiuosi taip, o ne kitaip?
 • Kaip panaikinti neigiamas pasekmes kuriantį Elgesį.
 • Kaip pasirengti ir įgyvendinti savo Tobulėjimo planą.

Psichologo konsultacija Pažink save

Kaina ir apmokėjimas

 • Pirmai konsultacijai taikoma nuolaida: viena mano darbo valanda, kuri susideda iš  0,5 val. Jūsų testų analizės ir 0,5 val. asmeninės konsultacijos yra nemokamai. Jūsų užpildytus klausimynus aš analizuosiu prieš konsultaciją. Tai užims apie 0,5 val. Likęs 0,5 val. skirtas Jums pasitikrinti, ar jums tinku, kaip psichologas – konsultantas. Pasikonsultavę  pirmą pusvalandį nemokamai, galėsite įsitikinti ar tinkame vienas kitam ir nuspręsti ar konsultuotis toliau. Jei nuspręsite konsultuotis, tai likęs laikas – 64 Eurai/valanda Lietuvoje gyvenantiems ir dirbantiems 70 Eurų – užsienyje gyvenantiems ar dirbantiems.
 • Konsultacijos laikas yra apvalinamas kas 15 min.
 • Konsultacijoms šeštadieniais ir darbo dienomis po 17:00 val. LT laiku +  6 Eurai/val. už viršvalandinį darbą.
 • Konsultacijoms gyvai susitikus biure + 6  Eurai/val. 
 • Vienišiems tėvams, ar auginantiems 3 ir daugiau vaikų, taikau 5 proc. nuolaidą.
 • Jei už asmenines konsultacijas atsiskaitoma pavedimu pagal išrašytą sąskaitą faktūrą, taikomas 10 Eurų/sąskaita, įsiskolinimo administravimo mokestis. Šis mokestis atsiranda dėl to, kad išrašius sąskaitą, iš karto atsiranda kliento įsiskolinimas, tad buhalterė pradeda tikrinti banko išrašus ir vesti apskaitą šiam įsiskolinimui. Mokestis netaikomas, jei už konsultaciją mokama iš anksto, grynais arba po konsultacijos neišėjus iš kabineto per mobilaus telefono banko programėlę.

Porų psichologas, konsultantas Mykolas Truncė

Mykolas Truncė. Porų psichologas, konsultantas, lektorius, šeimų išsaugojimo ekspertas

Psichologo konsultacija Pažink save vesiu aš – Mykolas Truncė, porų psichologas, konsultantas, lektorius. Mano specializacija – šeimų išsaugojimas įgalinant klientą pažinti ir patobulinti save.

Aš pats po 29 metų ir trijų nesėkmingų santuokų supratau, kad problemos yra ne žmonose, o manyje pačiame. Tada atsisukau veidu į save, suradau, kur esu netobulas, pasikeičiau, išmokau kurti darnius santykius ir dabar gyvenu darniuose santykiuose jau devintus metus.

Esu Andragogas – praktikas (2007), Psichologas (2009), Vadybos konsultantas (CMC, 2011), „TOC for education“ treneris (2012), Juoko jogos instruktorius (2013), sertifikuotas  strategijos pagal BSC konsultantas (2014). 2006-2007 metais mokiausi Maskvos Integruotos procesinės terapijos institute pagal programą “Darbas su šoką ir vystymosi traumą patyrusiais klientais“, o 2013 metais – “Darbas su krizėmis į kūną orientuotoje psichoterapijoje“.

Esu parengęs mokymo programas (seminarus) kurie skirti tobulinti gebėjimams įveikti iššūkius ir stiprinti šeimą:

 • ,,Nerimo, baimių valdymas, nepageidaujamų streso pasekmių neutralizavimas ir pasitikėjimo didinimas”,
 • „Sutuoktinių parengimo laimingai santuokai programą Stipri šeima”.  Programa susideda iš 7 seminarų poroms, kuriuose stiprinu sutuoktinių gebėjimus kurti darnius santykius.

Bendradarbiaudamas su kitais psichologais parengiau neformaliojo suaugusio mokymosi modulį “Psichologinė pagalba” kurį knygos pavidalu 2013 metais išleido Ugdymo plėtotės centras prie Švietimo ir mokslo ministerijos.

Siekdamas plačiau paskleisti darniems santykiams reikalingas žinias diskutuoju radijuje (Žinių radijas, Laisvoji banga, XFM), televizijoje (LNK, Lietuvos televizija),  skelbiu straipsnius portaluose (Psiche, Delfi, 15 min…), žurnaluose (Prie kavos, Savaitė).

Daugiau apie Porų psichologą Mykolą Truncę

KODĖL 

Psichologo konsultacija Pažink save

geriausiai gali atlikti  Mykolas Truncė?

 • Mykolo specializacija – Šeimų išsaugojimas prisiimant atsakomybę už tai, kas vyksta jo/jos gyvenime. Tam jis:
  • konsultuoja poras,
  • konsultuoja sutuoktinius individualiai – padeda jam/jai patobulėti asmeninėje ir santykių srityje bei suformuoti tinkamą Požiūrį ir gerus Gebėjimus spręsti Problemas, tobulinti save.
  • kuria ir veda seminarus poroms, per kuriuos formuoja sutuoktinių gebėjimus kurti lygiavertę ir pastiprinančią partnerystę šeimoje.
 • Mykolo patirtis – 14+ metų aktyvių porų ir/ar asmeninių konsultacijų. Jis yra pakonsultavęs daugiau, kaip 500 porų ir 1200 sutuoktinių.
 • Mykolas asmeniškai viską yra pritaikęs sau ir savo sėkmingiems santykiams.
 • Psichologo konsultacija Pažink save vykdoma remiantis konsultacinių paslaugų standartu LST EN 16114.

Jūs atliekate puikų darbą ir aš skleidžiu Jūsų mintis savo draugų bei pažįstamų rate. Aš irgi labai noriu, kad kuo daugiau porų būtų laimingesnės, išmoktų elgtis vienas su kitu, kitaip tariant, pagaliau sužinotų „vienas kito naudojimo instrukciją“. Rekomenduoju apsilankyti pas Jus ir jau patiriantiems sunkumus, ir tiems, kam dar tik gresia užlipti ant grėblio… nes asmeninės konsultacijos poveikis mano pasaulio supratimui buvo milžiniškas. Prieš tai skaityti straipsniai ir knygos santykių gerinimo klausimais nedavė beveik jokios naudos – niekas nesikeisdavo, tik dar labiau blogėjo… Štai todėl aš labai rekomenduoju visoms poroms susipažinti su Jumis.

Atsiliepimai: Ana, Vilnius.

Sveiki,

Aš jums galiu pasakyti, kad man norisi šaukti… spiegti… iš laimes!

Nežinau ką jus man šiandiena padarėte bet aš jaučiuosi tokia laiminga. Jaučiuosi kad jus man kažkaip numetėt labai dideli “kančių akmenį”.
Ačiū kad atvėrėt man akis ir pasakėte visa teisybę.

Agnė, Londonas

Mykolai,  nėra žodžių,  kad tiksliai apsakyti kaip aš esu dėkingas už jūsų pagalbą.   Skirtumas tarp to kaip jaučiausi ir kaip atrodė mano gyvenimas pavasarį ir kaip yra šiandien  – tiesiog gigantiškas!

Dar kartą ačiū už tai ką jūs darote!!!

Romas, Dublinas

Aš dar tik pirmuose žingsniuose, tačiau noriu Jums padėkoti ir pasakyti, kad Jus esat tikras genijus, kad sukūrėt šita programą! Visi Jūsų atrodo paprastutėliai paveiksliukai, schemos, naudojamos alegorijos, jau dabar man įneša tiek daug aiškumo, kiek aš skaitydama mokslines knygas, straipsnius, dirbdama su gerai žinoma psichologe, niekada dar nebuvau gavusi!

Paprastume nepaprastumas.

Ačiū Jums labai

Pagal Ajurvedą (skr. Āyurvedaḥ – „ājus“ gyvenimas + „veda“ žinojimas arba  žinojimas, kaip gyventi), Žmogus turi du gyvenimo tikslus:

 1. Pažinti save.
 2. Suprasti savo egzistencijos prasmę.

REGISTRUOKITĖS

Psichologo konsultacija Pažink save

DABAR ir

  • Sužinokite, kaip susiformavo Jūsų Prielaidos, Nuostatos, Vertybės, Saugumo jausmas, Elgesys.
  • Suraskite Elgesį, kuris Jums sukelia NEP (Nepageidaujamas Pasekmes).
 • Numatykite, kaip pagerinsite savo gyvenimą patobulindami save.

KONFIDENCIALUMO GARANTIJA (viskas lieka tarp kabineto sienų).

Psichologo konsultacijos metu surinkti duomenys nebus niekur skelbiami ar kitaip viešinami.

PASITIKĖJIMO GARANTIJA (ar galima atsiverti psichologui).

Pasikonsultavę 0,5 val. galėsite nuspręsti ar konsultuotis toliau. Jei nuspręsite nesikonsultuoti toliau,  konsultacija nekainuos, o surinkta informacija bus gražinta.

Psichologo konsultacija Pažink save netinka manantiems, kad:

 • Jis/ji yra visažiniai ir žino, kaip reikia sukurti laimingą gyvenimą ir yra tokį sukūrę.
 • Jis/ji mano, kad santykiai priklauso nuo antros pusės, nes jis/ji yra tobuli, o pasikeisti turi antra pusė.
 • Jis/ji mano, kad kažkas turi jiems duoti viską, o jis/ji neturi net „piršto pajudinti“, kad santykiai būtų darnūs.

Kam verta pasinaudoti  Psichologo konsultacija Pažink save?

Psichologo konsultacija Pažink save pasinaudoti verta tiems, kurie:

 • Nėra patenkinti tuo ką gyvena, tuo, ką turi gyvenime.
 • Mato, kad pasitenkinimas gyvenimu nuolat prastėja.
 • Nori sukurti sau (ir visai šeimai) darnų ir laimingą gyvenimą..

DUK

Psichologo konsultacija Pažink save trunka apie 4,0-5,0 val. Trukmė priklauso nuo to, kiek sudėtinga situacija ir aptariamų klausimų skaičiaus. Įprastai visi klausimai atsakomi per du, tris susitikimus.

Rengiantis pirmai konsultacijai klientui  reikia užpildyti specialų klausimyną, kuriame yra aprašoma esamą situaciją, įvardijami konsultacijų tikslai ir atsakoma į kitus klausimus apie prielaidas, nepageidaujamas pasekmes kuriantį elgesį, konfliktų intensyvumą, dažnumą…

Paprastai pakanka dviejų, trijų kartų, kad nustatyti „piktžoles”, gadinančias gyvenimą ir suprasti, kaip jos susiformavo. Kartu išsiaiškinama, kaip patobulinti save, kad tų „piktžolių” neliktų.

Taip, tie klientai, kurie jau konsultavosi, gali konsultuotis paskambinus arba el paštu.

Klientas turi atvykti į konsultaciją pasirengęs: užpildęs ir atsiuntęs psichologui išankstinius klausimynus.

Per konsultaciją aiškintis  asmenybės formavimosi principus ir taikyti juos savo gyvenimui (siekti surasti savo gyvenime dėsningumų patvirtinimą).  Jei klientui asmenybės formavimosi principai nedera su jo patyrimu ir gyvenimo faktais, jis turi aiškintis su psichologu.

psichologo konsultacija Kaip išsaugoti šeimą galima mokėti tiek grynais, tiek pavedimu pagal išrašytą sąskaitą. Sąskaita išrašoma  po konsultacijos įvertinus faktišką  konsultacijos laiką.

Užsirašyti „Psichologo konsultacija Kaip išsaugoti šeimą“ galite užpildę žemiau esančią formą.

Užpildę registracijos formą, per 1-2 darbo dienas gausite patvirtinantį el laišką su siūlomu pasirinkti konsultacijų laiku. Prie laiško bus pridėtas ir pasirengimo konsultacijai klausimynas, kurį reikia užpildyti ir atsiųsti psichologui el paštu ne vėliau, kaip išvakarėse iki konsultacijų dienos.