Vaikų auklėjimas, Visi straipsniai

Kaip paruošti sėkmingam savarankiškam gyvenimui vaikus

Kaip paruošti sėkmingam savarankiškam gyvenimui vaikus

Kad vaikų auklė galėtų auklėti vaikus, ji mokosi 2 metus. Kiek laiko mes mokėmės auklėti vaikus? Greičiausiai niekur nesimokėme, o auklėjame vaikus taip, kaip auklėjo mus. Deja, mūsų tėvai tikrai nesimokė auklėti vaikų ir jų auklėjimo pavyzdys greičiausiai nėra tinkamas. Taigi, mes auklėjame vaikus neturėdami specialaus pasirengimo, todėl, patys to nenorėdami, traumuojame vaikus. Vaikai, patyrę psichologines, emocines ar fizines traumas pradeda elgtis neadekvačiai. Tada mes kreipiamės į vaikų psichologus, kad šie „sutaisytų“ mūsų vaiką. Tačiau kiek nori „taisyk“ tą vaiką, jei mes ir toliau jį traumuosime, vaikas toliau ‚ges“…

Ar tai Jums aktualu?

Visų pirma pasitikrinkite, ar tai Jums yra aktualu. Atsakykite į žemiau pateikiamus 10 klausimų:

1. Ar Jums yra žinomos vaiko raidos stadijos ir kaip padėti vaikui jas įveikti?
2. Ar žinote kaip sukurti artimą ryšį su vaiku?
3. Ar Jūs žinote, kokias Asmenines Savybes norite vaikui įskiepyti ir kaip tai padarysite?
4. Ar Jūs žinote, kokias Vertybes norite vaikui įskiepyti ir kaip tai padarysite?
5. Ar žinote, kokios Nuostatos gali pakenkti vaikui?
6. Ar žinote, kaip pastebėti vaiko talentą ir kaip jį išlavinti?
7. Ar žinote kokius norite išugdyti ir tikslingai ugdote vaiko gebėjimus?
8. Ar Jūs esate susitarę su sutuoktiniu dėl to, kokias asmenines savybes ir vertybes skiepysite vaikams?
9. Ar Jums yra aiškus Bendras Šeimos Tikslas ir jo Vaikų dalis?
10. Ar Jūs esate susitarę su sutuoktiniu dėl to, kaip užtikrinsite vaiko auklėjimą ir ugdymą?

Jei didesnė atsakymų dalis yra „Ne“, patariu registruotis į seminarą poroms Nr. 4 Kaip sutarti dėl vaikų auklėjimo ir parengti save užauginti sėkmingam savarankiškam gyvenimui pasirengusius vaikus.

Tėvų nepakankamų gebėjimų auginti vaikus Nepageidaujamos pasekmės
Pasižymime tauta, kurioje vaikai:

 • Nelaimingiausi Europoje (2011)
 • Patiria daugiausia patyčių iš 42 tyrime dalyvavusių šalių (PSO. 2013/2014).

Pasižymime tauta, kurioje užaugę vaikai – suaugusieji:

 • Linkę nusikalsti – Nusikaltimai ES 100 tūkst. gyventojų -3 vieta (2012)
 • Linkę žudytis – Vyrų savižudybių dažnis (100 tūkst. gyventojų) 3 kartus viršija ES-27 vidurkį ir esame Nr. 1 (2010). Lietuvos savižudybių rodikliai jau du dešimtmečius yra aukščiausi pasaulyje (D. Gailienė). Savižudybių priežasčių yra daug, tačiau viena svarbiausių – psichosocialinė, t.y. vaikų ir jaunuolių nepasirengimas įveikti gyvenimo iššūkius.
 • Dažniausiai žudo kitus žmones – Nužudymų dažnis (100 tūkst. gyventojų) 5 kartus viršija ES-27 vidurkį ir esame Nr. 1 (2010)
 • Sėdi kalėjime – Kalinių dalis (100 tūkst. gyventojų) 2,5 kartus viršija ES-27 vidurkį ir esame Nr. 3 (2015)
 • Išgeria daugiausia alkoholio – pagal alkoholio suvartojimas pasaulyje esame Nr. 3 (2015)
 • Skiriasi – ES 100 tūkst. gyventojų -2 vieta (2014).

Mykolas Truncė: Kaip paruošti sėkmingam savarankiškam gyvenimui vaikus

Kodėl taip atsitinka?

Sutuoktiniai (tėvai) nepakankamai suvokia vaikų ugdymo svarbos, neturi reikiamų žinių bei gebėjimų, kurie pas juos yra skirtingi (ir dažnu atveju – neteisingi), nemoka suderinti tų skirtumų ir neskiria pakankamai laiko vaikams. Sutuoktiniai (tėvai) nepakankamai žino ir moka:

1. Kokios yra vaiko raidos stadijos, nemoka padėti vaikams sėkmingai jas pereiti, todėl psichologiškai sužaloja vaikus, įskiepydami nepasitikėjimą, abejones, gėdą, kaltę, baimes, pyktį, nuoskaudas, liūdesį ir/ar agresiją.
2. Kaip sukurti artimą ryšį su vaikais, todėl negali vaikui suteikti reikiamos jam paramos ir saugumo. Dėl to vaikas užauga nepasitikintis savimi ir aplinkiniais.
3. Kokias ir kaip suformuoti vaiko Asmenines Savybes. Nors visi tėvai nori, kad vaikai būtų sėkmingi, tačiau jie dar nepakankamai suvokia, kaip vaike suformuoti aktyvaus žmogaus savybes. Tikslingai neformuojant aktyvaus žmogaus savybių labai tikėtina, jog vaikas taps pasyviu, laukiančiu, kol kas nors už jį išspręs jo problemas. Toks vaikas tampa tarsi nelaiminga auka, kuri nieko negali, tik reiškia pretenzijas, priekaištus ir kaltina artimuosius už tai, kas vyksta jo/jos gyvenime.
4. Kokias ir kaip suformuoti vaiko Vertybes. Sutuoktiniai (tėvai) nori, jog vaikas elgsis dorai, tačiau jis elgiasi ne taip, kaip jie tikisi. Jei tėvai neįskiepija vaikui teigiamų vertybių, vaikas bus linkęs nusižengti taisyklėms, visuotinai priimtoms normoms, nesilaikyti įstatymų, negerbs kitų, todėl bus atstumiamas ir paliekamas.
5. Kokias ir kaip suformuoti vaiko teigiamas Nuostatas (Įsitikinimus). Daugelis tėvų patys turi neigiamas Nuostatas , todėl patys ir kenčia nuo finansinio nepritekliaus ar prastų santykių šeimoje. Tėvai neįvertina Nuostatų įtakos vaiko sprendimams, todėl neskiria specialaus dėmesio suformuoti teigiamas vaiko Nuostatas. Ypatingai vaiko likimą gali paveikti jo neigiamos nuostatos į Pinigus, Turtą, Turtuolius, Darbą, Priešingą lyti. Dėl to suaugęs vaikas kentės nuo finansinio nepritekliaus ar prastų santykių šeimoje.
6. Kaip pastebėti ir išlavinti vaiko talentą. Sakoma, „Jei pasirinksi paklausią profesiją turėsi pinigų ir būsi nepatenkintas. Jei pasirinksi profesiją pagal savo talentą, tai turėsi pinigų ir būsi patenkintas“. Jei tėvai nemoka pastebėti ir išlavinti vaiko talento, tai jis užaugęs „klaidžios“ po darbovietes ieškodamas ir nerasdamas savo mėgstamo darbo. Dėl to jis negalės susikurti tvirto finansinio pagrindo ir, ko gero, gyvens skurde.
7. Kokius ir kaip suformuoti vaiko Gebėjimus. Tėvai nujaučia, tačiau nežino konkrečiai, ką turėtų mokėti (gebėti) jų vaikas. Nežinodami, kokius gebėjimus vaikui turi išlavinti, jie to tikslingai nedaro. Nedaro, tad ir turi užaugusį, tačiau nepasirengusį nei sėkmingam, nei savarankiškam gyvenimui vaiką. Na, o tada ir prasideda rimtos problemos: vaikas neranda sau tinkamo darbo, negeba sukurti darnių santykių, jo sveikata pradeda šlubuoti…
8. Kaip pertvarkyti savo santykius ir spręsti tarpusavio konfliktus gimus vaikui. Gimus vaikui kardinaliai pasikeičia sutuoktinių, tapusių tėvais, dėmesio centras. Jei pradžioje jų dėmesys buvo vienas į kitą, tai gimus vaikui žmonos (motinos) visas dėmesys nukrypsta į vaiką. Vyras (tėvas) lieka be dėmesio jam (arba su labai mažu dėmesiu). Dėl to Vyras (tėvas) būna nepatenkintas, irzlus, priekabus, konfliktuojantis. Toks Vyro santykis į Žmoną ją paveikia neigiamai ir ji pati tampa nepatenkinta, irzli, priekabi, konfliktuojanti. Prie viso to prisideda ir Žmonos (mamos) pogimdyvinė depresija. Jei sutuoktiniai (tėvai) nemoka spręsti tarpusavio konfliktu abipusio laimėjimo būdu (Win-Win), tai santykiai greitai ir smarkiai blogėja artindami skyrybas.
9. Kaip susitarti dėl to, koks vaikas turi būti užaugęs bei kaip jį auklėti. Kiekvienas iš sutuoktinių (tėvų) turi skirtingą įsivaizdavimą, koks turi būti vaikas užaugęs. Dažniausiai tas įsivaizdavimas yra paimtas iš savo šeimos ir beveik visais atvejais jis yra ne visiškai teisingas. Nemokėjimas spręsti tarpusavio konfliktų dėl vaiko auklėjimo metodų veda į sutuoktinių (tėvų) tarpusavio santykių blogėjimą. Kartu yra traumuojamas ir pats vaikas.
10. Kaip susitarti kas, kaip, kada lavins vaiką. Jei abu tėvai laikosi Paklusimo modelio šeimoje, pagal kurį tris namo kampus turi laikyti žmona, o vieną – vyras, tai geri jų tarpusavio santykiai yra pasmerkti žlugti. Paklusimo modelis tiko prieš šimtą metų, kai žmona gimdė ir augino 10-12 vaikų ir neturėjo jokių galimybių gauti išsilavinimą bei turėti laiko samdomam darbui. Visas žmonos (motinos) laikas buvo skiriamas vaikų auginimui, namų priežiūrai. Šiais laikais šeimos augina vidutiniškai 1,2 vaiko, o žmona (motina) turi išsilavinimą bei laiko profesinei veiklai. Kitaip sakant žmona (motina) laiko jau 3,5 namo kampo, o vyrui (tėvui) lieka tik 0,5  Toks pareigų pasidalijimas kenkia visiems trims: motinai, tėvui ir vaikui. Dėl motinos pervargimo, ji tampa nepatenkinta, irzli, priekaištaujanti, konfliktiška. Tokie santykiai silpnina šeimą.

Kaip paruošti sėkmingam savarankiškam gyvenimui vaikus?

Jei sutuoktiniai (tėvai) nori parengti savo vaikus sėkmingam savarankiškam gyvenimui jie turi įgauti tam reikalingų žinių ir suformuoti gerus gebėjimus:

1. Padėti vaikui įveikti raidos stadijų krizes.
2. Sukurti artimą ryšį su vaikais.
3. Formuoti vaiko Asmenines Savybes.
4. Formuoti vaiko Vertybes.
5. Formuoti vaiko teigiamas Nuostatas.
6. Pastebėti ir išlavinti vaiko Talentą.
7. Suformuoti vaikui reikiamus sėkmingo savarankiško gyvenimo gebėjimus.
8. Gimus ir augant vaikui spręsti tarpusavio konfliktus abipusiai naudingu sprendimu.
9. Sutarti dėl to, koks vaikas turi būti užaugęs (bendro vaiko tikslo)
10. Sutarti ir pasidalinti vaikų priežiūros ir užimtumo veiklomis.

Jei norite visus šiuos klausimus išsinagrinėti detaliau ir pasirengti vaiko ugdymo strategiją, kviečiu registruotis į seminarą poroms Nr. 4 Kaip sutarti dėl vaiko auklėjimo.

Kaip paruošti sėkmingam savarankiškam gyvenimui vaikus – Ar verta?

 • Sutuoktiniai (tėvai), išmokęs tinkamai ugdyti vaiką neturėsi problemų su juo vėliau, o ir pats vaikas sėkmingai tvarkysis gyvenime.
 •  Investavęs pinigus į savęs ugdymą, sutuoktiniai (tėvai), galės ir kitiems vaikams padėti užaugti sėkmingais žmonėmis.
 • Investuotas laikas į vaikus atsipirks senatvėje – vaikas prižiūrės tėvus senatvėje.
 •  Vaikams reikia tėvų dėmesio ir meilės, ne pinigų!

Mykolas Truncė,
Porų psichologas, psichoterapeutas, lektorius
Šeimų išsaugojimo ekspertas

Kiti įrašai